En Posgrados

Máster Interuniversitario de Cooperación Internacional para el Desarrollo (curso 2023/2024):

Máster propio en Respuesta profesional en servicios sociales: personas con enfermedad mental e infancia y juventud en riesgo de exclusión. Escuela Universitaria de Trabajo Social, Universidad de Santiago de Compostela (curso 2018/19):

Asignatura: Comunidad y Desarrollo Sostenible.

  • Acción comunitaria: coñecer, aprender e cambiar. Análise de necesidades da poboación
  • Participación cidadá na comunidade
  • Capacitando á comunidade como suxeito da acción colectiva
  • Relacións comunitarias e vínculo social, unha ferramenta para o afrontamento dos procesos de desafiliación e exclusión da comunidade.
  • A comunidade como nexo de unión cidadá e como espazo integrador.

Máster en Consultoría y Gestión de Procesos de Desarrollo Organizacional (varios cursos académicos):